Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż Drewna

 

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna, sadzonek, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Sprzedaż drewna

Sprzedaż detaliczna jest prowadzona bezpośrednio przez leśniczych w poszczególnych leśnictwach. (Telefony do leśnictw dostępne w zakładce Kontakt)

Obowiązujący cennik detaliczny sprzedaży drewna znajdą Państwo poniżej.

 

- zarządzenie Nadleśniczego w sprawie cen detalicznych drewna
- cennik detaliczny drewna
- cennik detaliczny drewna - brutto
- cennik detaliczny drewna - netto

 

Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek prowadzona jest w biurze Nadleśnictwa – pokój nr 14, osoba do kontaktu Agnieszka Szczypel-Osierda.

Cennik detaliczny sprzedaży sadzonek obowiązujący  znajdą Państwo poniżej.

- cennik detaliczny sadzonek